Asiakasrekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Yliruusi

Y-tunnus: 2733994-4

Os. : Välläntie 15, 13500 HML

puh. : 050 5669827

S.posti: annukka@shalavalla.com

Kotisivut: www.shalavalla.com


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Nimi: Annukka Yliruusi

Os. : Välläntie 15, 13500 HML

puh. : 050 5669827

S.posti: annukka@shalavalla.com

Kotisivut: www.shalavalla.com


3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri - Joogakurssilaiset


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Läsnäolojen seuranta kursseilla sekä laskutus


5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet.

  1. a) Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

  1. b) ATK:lle tallennetut tiedot

Salasanoilla varustetulla tietokoneella/puhelimella.


10. Asiakkaan tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietonsa sekä vaatia ne poistettavaksi tai antamansa virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisteristä vastaavalle henkilölle.


11. Henkilötietolaki

Henkilötietolain 30§:n mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin. Katso kohta 7.